Morris, Heather, 1953-

Cilčina cesta / Heather Morrisová ; překlad: Vladimír Fuksa - 1. vydání - 334 stran : 1 mapa ; 22 cm

Přeloženo z angličtiny

Příběh židovské dívky Cilky, která na vlastní kůži zažila hrůzy koncentračního tábora Osvětim i sovětského gulagu ve Vorkutě. Román inspirovaný skutečnými událostmi vypráví o životních útrapách Cilky Kleinové, pocházející ze Slovenska. V roce 1942 byla Cilka se svojí rodinou deportována do Osvětimi. Válku přežila pouze ona. Tehdy šestnáctiletou dívku si vybral velitel Osvětimi-Březinky pro svoji osobní zábavu. To byla cena za život, ale i důvod k dalšímu trestu po osvobození tábora. Místo návratu domů, do Československa, Cilku poslali do sovětského gulagu ve Vorkutě. Zde opět žila v krutých podmínkách. Přesto dokázala v sobě najít vnitřní sílu, odhodlání povznést se nad všechnu nespravedlnost. Jako zdravotnice pomáhala druhým v jejich těžkém údělu. V gulagu našla i svoji životní lásku. Cilku znal a zmiňoval ve svém vyprávění Lale Sokolov, hrdina knihy Tatér z Osvětimi. Díky němu vzniknul i tento román.

9788026428138 Kč 349,00


Klein, Cecília, 1926-2004


Osvětim (koncentrační tábor)
GULag NKVD


1926-2004
20.-21. století
1939-1945
1918-1956


židovské ženy--Slovensko--20.-21. století
politické vězeňkyně--Slovensko--20.-21. století
přeživší holocaust--Slovensko--20.-21. století
Židé--perzekuce--1939-1945
koncentrační tábory--Polsko--1939-1945
pracovní tábory--Sovětský svaz--1918-1956
holocaust (1939-1945)
Jewish women--Slovakia--20th-21st centuries
women political prisoners--Slovakia--20th-21st centuries
holocaust survivors--Slovakia--20th-21st centuries
Jews--persecutions--1939-1945
concentration camps--Poland--1939-1945
forced labour camps--Soviet Union--1918-1956
holocaust (1939-1945)


novozélandské romány
biografické romány
New Zealand fiction
biographical novels

821.111(931)-31 (=411.16)-055.2 323.28-055.2 323.12"1939/1945"-053.15 (=411.16) 323.28 343.819.5 343.819 323.12"1939/1945" 929 (437.6) (438) (47+57) (0:82-312.6)

Používáme knihovní systém Koha