Weissensteiner, Friedrich, 1927-

Synové Marie Terezie / Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ... přeložila Ingeborg Churaňová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 158 s. : il., portréty ; 21 cm

Obsahuje bibliografii a rejstřík

Kniha tematicky navazuje na "Dcery Marie Terezie" od stejného autora. Popisuje životní osudy Josefa II., Leopolda II. a tří méně známých synů císařského páru. Životopisné medailony pěti synů císařovny Marie Terezie. Rodinný život císařského dvora. Výchova a vzdělání dětí. Sňatková politika.

8024905949


Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780
Maria Theresa, Empress of Austria, 1717-1780


18. století


panovnice--Rakousko--18. stol.
děti panovníků--Rakousko--18. stol.
princové--Rakousko--18. stol.
queens and empresses--Austria--18th century
chidren of kings and rulers--Austria--18th century
princes--Austria--18th century


biografie
biography

929.731-055.2 929.731-055.62 929.731 (436) (092)

Používáme knihovní systém Koha