Aktuality

Nová budova
27. 01. 2019

O nové budově 

Městské knihovny (MK),
Městského úřadu (MÚ),

Základní Umělecké Školy (ZUŠ) 

Více: Studie nové budovy

 

Web
03. 07. 2018

Spustili jsme nové webové stránky v testovací verzi. Hlavní panel by vám poskytnoute větší přehled o novinkách, nových knihách a akcích v knihovně.

Web spouštíme zároveň s novou verzí knihovního systému KOHA a přechodem na zabezpečený protokol HTTPS. V následujících týdnech bude přibývat mnoho dalších částí webu, které vám poskytnou zase o něco více pohodlí a přehledu.

Přihlášení do konta vyžaduje do přihlašovacího jména vložit číslo průkazky a heslo (pokud si jej nezměníte) je datum narození ve formátu DD.MM.RRRR

Sobotní provoz
03. 07. 2018

Sobotní provoz jen v případě konání výtvarného kurzu.

Zda bude knihovna otevřena v soboty 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6.  (od 9-12) oznámíme na webu knihovny nejpozději ve středu předcházející. Mgr. Michal Špaček - Vedoucí MK Roztoky

 

Události