Jandová, Lucie, 1969-

Temné matky a jejich dcery / Lucie Jandová a Dana Kaplanová - První vydání - 141 stran : ilustrace ; 22 cm

5000 výtisků

Obsahuje bibliografii

Příběhy žen, kterým se dostalo místo mateřské lásky mateřského zranění, mapují vztahy mezi temnými matkami a jejich dcerami. Existuje mezi námi velmi mnoho žen, jejichž vztah s matkou je možné označit za špatný. Přiznat si, že mateřské srdce zůstalo zavřené či pokřivené, bývá i pro dospělé ženy-dcery traumatizující. Proto dvojice autorek sesbírala příběhy žen, jimž byla mateřská láska upírána, byly svými temnými matkami zraňovány, a doplnila je výklady, a to včetně typologií českých matek a dcer na základě metody systemických konstelací. Být dcerou temné matky je výzvou: objevit sebe sama, svůj život, své dary a talent, využít je. Jinak nám hrozí, že se jednou samy staneme temnou matkou.

9788027054459


matky a dcery
rodinné vztahy
rodinné konflikty
deprivované děti
mothers and daughters
family relationships
family conflicts
deprivation in children


příběhy
populárně-naučné publikace
stories
popular works

173.5/.7 316.356.2 316.48:316.8 364.612-053.2 (0:82-32) (0.062)

Používáme knihovní systém Koha