Koutecký, Josef, 1930-

Osm múz mého života / Josef Koutecký - osm múz mého života 8 múz mého života Martina Riebauerová, Josef Koutecký - Vydání druhé - 201 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm - Rozhovory .

Knižní podoba rozhovorů, které vedla novinářka Martina Riebauerová s Josefem Kouteckým, českým lékařem, zakladatelem dětské onkologie v Československu. Autorka rozdělila rozhovor do osmi tematických celků, které představují životní lásky profesora Kouteckého. Mezi ně patří vedle medicíny i zvířata, hudba, čeština, víra, Praha, umění a starožitnosti. Jeden z oddílů je věnován milované ženě Jitce. Rozhovory vznikaly na přelomu let 2015-2016.

9788076010291 Kč 269,00


Koutecký, Josef, 1930-


20.-21. století


onkologové--Česko--20.-21. století
vysokoškolští učitelé--Česko--20.-21. století
dětská onkologie--Česko--20.-21. století
kultura a společnost--Česko--20.-21. století
oncologists--Czechia--20th-21st centuries
college teachers--Czechia--20th-21st centuries
pediatric oncology--Czechia--20th-21st centuries
culture and society--Czechia--20th-21st centuries


autobiografické vzpomínky
rozhovory
autobiographical reminiscences
interviews

616-006.04-051 378.011.3-051 929 616-006.04-053.2 316.72/.75 (437.3) (0:82-94) (047.53)

Používáme knihovní systém Koha