Prokop, Josef Bernard

Marie Terezie : symfonie života velké císařovny / Josef Bernard Prokop - První vydání - 495 stran ; 22 cm

Román o životě habsburské panovnice Marie Terezie a její rodině. Příběh začíná úmrtím císaře Karla VI., otce Marie Terezie. Aby Marii Terezii zajistil nástupnické právo na císařský trůn, vydal Karel VI. dokument (tzv. pragmatickou sankci), který Marii Terezii umožnil převzít vládu. Román se netýká jen státnických činů panovnice, ale více se věnuje jejímu osobnímu a rodinnému životu, zvláště pak jejímu synu Josefu II.

9788075461728


Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780
Maria Theresa, Empress of Austria, 1717-1780


18. století
1740-1780


panovnice--Rakousko--18. století
panovnice--Česko--18. století
queens and empresses--Austria--18th century
queens and empresses--Czechia--18th century


Evropa--dějiny--18. století
Europe--history--18th century


české romány
biografické romány
historické romány
Czech fiction
biographical novels
historical novels

821.162.3-31 929.731-055.2 94(4) (436) (437.3) (0:82-312.6) (0:82-311.6)

Používáme knihovní systém Koha