Viggers, Katie, 1980-

Jak se žije medvědům v různých částech světa / Katie Viggersová ; z anglického originálu A book of bears - at home with bears around the world ... přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová - Vydání první - 31 stran : barevné ilustrace ; 31 cm - Pikola .

Knížka představuje dětem osm druhů medvědů žijících v nejrůznějších částech naší planety. Tato ilustrovaná publikace seznámí děti s medvědy z rozličných oblastí, s jejich rozdílnými fyziognomickými znaky i odlišnostmi způsobů života, medvědími zvyky a dalšími zajímavostmi. Doplněna názornou mapkou světa.

9788076173453 Kč 259,00


medvěd
fauna--země světa
ekologie živočichů
bear
fauna--countries of the world
animal ecology


populárně-naučné publikace
obrazové publikace
publikace pro děti
popular works
pictorial works
children's literature

599.744.2 591.9 591.5 (100) (0.062) (084.11) (0.053.2)

Používáme knihovní systém Koha