Grey, Juliet

Marie Antoinetta: raná léta ve Versailles / Marie Antoinetta - raná léta ve Versailles Juliet Grey ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Mičanová] - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2012 - 407 s. ; 21 cm

Obsahuje bibliografii

Na základě historických událostí fabuluje americká autorka příběh prvních let Marie Antoinetty na francouzském královském dvoře. Nejmladší dcera císařovny Marie Terezie byla od raného dětství vychovávána k tomu, aby pokorně naplnila politické ambice své matky. Netušila ovšem, jak záhy onen obávaný den nastane: francouzskému následníkovi ji zaslíbili již v deseti letech a tím pro ni skončilo dětství. Versailleský dvůr měl o nevěstě budoucího panovníka velmi přesné představy, a tak se budoucí královna Marie Antoinetta učila jinak myslet, mluvit, líčit, oblékat a dokonce i chodit. Ve Versailles mladá princezna brzy zjistila, že pod vší okázalostí, pozlátkem a svazující etiketou se skrývá svět rafinovaných intrik a mocenských bojů. Dvořané měli překvapivě odtažitý vztah k hygieně, stárnoucí král upřednostňoval milenku před vládnutím a novomanžel věnoval veškerý čas lovu, řemeslu a jídlu. Houževnatá princezna se však nevzdala a krůček po krůčku se jí podařilo získat pozici první dámy francouzského dvora, jež jí právem náležela. Byla to však pozice nadmíru křehká... Nakladatelská anotace. Kráceno.

9788073037154


Marie Antoinetta, královna, choť Ludvíka XVI., francouzského krále, 1755-1793
Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, King of France, 1755-1793


1766-1774
18. století


panovnice--Francie--18. století
queens and empresses--France--18th century


americké romány
historické romány
biografické romány
American fiction
historical novels
biographical novels

821.111(73)-31 929.731-055.2 (44) (0:82-311.6) (0:82-312.6)

Používáme knihovní systém Koha