Web

03. 07. 2018

Spustili jsme nové webové stránky v testovací verzi. Hlavní panel by vám poskytnoute větší přehled o novinkách, nových knihách a akcích v knihovně.

Web spouštíme zároveň s novou verzí knihovního systému KOHA a přechodem na zabezpečený protokol HTTPS. V následujících týdnech bude přibývat mnoho dalších částí webu, které vám poskytnou zase o něco více pohodlí a přehledu.

Přihlášení do konta vyžaduje do přihlašovacího jména vložit číslo průkazky a heslo (pokud si jej nezměníte) je datum narození ve formátu DD.MM.RRRR

Sobotní provoz

03. 07. 2018

bude i v roce 2018 od 9-12 hod.

27.1. 24.2. 24.3.
28.4. 26.5. 23.6.
22.9. 27.10. 1.12.