Fungování knihovny od 12. 4. 2021

24. 04. 2020

Provoz knihovny

Knihovna bude otevřena od 12. 4. ve standardních otevíracích hodinách tedy: Po, St, Čt: 12-18 a Út 9-18. V pondělí je doba vyhrazena pro seniory.

 

Jsme instituce, jejímž úkolem je poskytovat informace, a RNA virus je také forma informace, kterou ovšem mezi naše čtenáře opravdu šířit nechceme. Tento náš záměr, který doufám s námi sdílíte, si žádá zamyšlení nad tím, kterak zařídit půjčování knih a přitom z této prospěšné aktivity vynechat COVID-19. 

Nařízení Ministra zdravotnictví nám podle všeho umožňuje opět vpustit čtenáře do prostor knihovny, přičemž limit je 5 lidí starších 6 let v jednu chvíli. Příchozí musíme nutit k dodržení rozestupů alespoň dva metry, čili se prosím k sobě nepřibližujte. Příslušnou ochranu dýchacích cest je třeba po dobu návštěvy knihovny mít nasazenou a to nejen přes ústa, ale i přes nos.

Vrácené knihy půjdou na týden do karantény, ve kterou se proměnila studovna. Aktuálně karanténované knihy se v katalogu budou zobrazovat jako dále vypůjčené, a nebude možné je z karantény vyzvednout předčasně.
Pokud můžete, tak předvýběr proveďte z domova v online katalogu.
 Karanténování knih jsme prozatím ukončili, snad už to nebude potřeba. Objednávání knih z regálů jsme opět zrušili. 

U dveří knihovny využijte dezinfekci na ruce (i pokud máte rukavice), po celou dobou návštěvy je nutno mít překrytá ústa i nos. 

 

Internet poskytujeme i nadále ve formě připojení na WIFI síť knihovny, která je dostupná i v okolí knihovny (heslo knROZ230), veřejné počítače po nějakou dobu nebudou k dispozici. 

Kopírování a tisk jsou možné. Soubory k tisku ideálně pošlete na email spacek@roztoky.cz, a po jejich vytištění Vás budu informovat, že jsou výtisky připraveny k vyzvednutí. Vyzvednutí je možné domluvit i před oficiálními otevíracími hodinami, kopírování je možné domluvit taktéž přes email, nebo na telefonu +420 220 911 751.

Knihy na vrácení můžete vložit do návratového boxu před knihovnou i v době, kdy je knihovna uzavřena. Pro vstup do čtenářského konta je přihlašovací jméno číslo průkazky a heslo datum narození čtenáře ve formátu DD.MM.RRRR

Nová budova

27. 01. 2019

O nové budově 

Městské knihovny (MK),
Městského úřadu (MÚ),

Základní Umělecké Školy (ZUŠ) 

Více: Studie nové budovy

 

Pomoc se školou

02. 01. 2019

Od října 2019 každý čtvrtek od 15-17 hodin, po celý školní rok, čeká na děti a studenty v knihovně dobrovolník. V rámci projektu „Společně v knihovně“ poskytuje podporu pro první pomoc se školou.  Dobrovolníci jsou ochotni pomoci všem dětem, které přijdou, s čímkoliv, co potřebují při školní přípravě. Tato služba je poskytována zdarma, pro zapojení není potřeba nic jiného, než přijít a mít zájem. 

Vše probíhá ve spolupráci s Novou školou o.p.s.

Pokud i vy se chcete stát dobrovolníkem stačí napsat na email nahlovska@roztoky.cz