Služby

Roční registrační poplatek
čtenář 60,- Kč
čtenář mladší 15 let s uvedeným garantem Zdarma
Sankční poplatky pro uživatele knihovny při překročení výpujční lhůty
1. upomenutí (výpůjčka přesahuje 31 dní) 10,- Kč
2. upomenutí (výpůjčka přesahuje 61 dní) 20,- Kč
3. upomenutí (výpůjčka přesahuje 91 dní) 30,- Kč
Kopírování a tisk pro veřejnost
formát A4 jedna str. 3,- Kč
formát A4 oboustranně 4,- Kč
formát A3 jedna str. 5,- Kč
formát A3 oboustranně 6,- Kč
Barevné kopírování a tisk pro veřejnost
formát A4 jedna str. 6,- Kč
formát A4 oboustranně 8,- Kč
formát A3 jedna str. 10,- Kč
formát A3 oboustranně 12,- Kč